Παραγωγή αδρανών

Μεγάλη ποικιλία στην παραγωγή αδρανών υλικών άμμος, χαλίκι κτλ.